Strefa zagrozenia wybuchem dla stacji gazowej

Zagrożenie wybuchem w polu pracy bądź drugich pomieszczeniach widocznych jest kwestią, która nie zapewne być bagatelizowana. Prawo budowlane wymaga szeregu zabezpieczeń przeciwwybuchowych w takich pomieszczeniach i niewykorzystywanie się do niego może być okazją poważnej tragedii. Miejsca o określonym narażeniu na drogę eksplozji to różne domy i hale produkcyjne. Jest tam wszystko, czego problem aby doszło do nieszczęścia: proste są palne gazy przetrzymywane z butlach o dużych pojemnościach, źródła ognia, nierzadko niedostateczna wentylacja. Wszystko to służy możliwości wystąpienia eksplozji.

W tłach opisanych powyżej należy stosować specjalne środki ostrożności. Niezmiernie ważne są regularne przeglądy organizacji i zamykanie wszelkich skaz na bieżąco. Jeśli na dowód zużyte zostaną szczotki w silniku elektrycznym, przedstawi w nim silne iskrzenie, kilkunastokrotnie korzystniejsze niż przy odpowiedniej pracy. Do explosion safety zaliczamy również szczegółową kontrolę wszystkich butli i pojemników zawierających łatwopalne gazy i substancje. Nieszczelna butla z wybuchowym gazem mogłaby bardzo szybko napełnić nim miejsce na tyle, że zaszło do wybuchu. Mimo, że gazy najczęściej muszą stać zmieszane z powietrzem w znacznym stężeniu aby mogło osiągnąć do eksplozji, to zazwyczaj nie dokładnie tego problemu bagatelizować.

Inna kwestia w zabezpieczeniu to stosowanie specjalnych opraw oświetleniowych, a i włączników światła. Każde zapalenie oświetlenia powoduje przeskok iskry w kontakcie, na koniec zwiększonego poboru prądu przez lampę w wstępnej części jej pracy. Dotyczy to również lamp żarowych jak i świetlówek. Taka iskra to dość dużo, aby w obecności palnego gazu zainicjować wybuch. Stosowanie specjalnych przeciwwybuchowych opraw i przełączników znacznie redukuje to ryzyko, ale ciągle najważniejszym jest kwestia bezpiecznego przechowywania gazów i substancji łatwopalnych oraz wybuchowych.